Ứng dụng ABER và tham vọng "hùng bá thiên hạ"
Trở lại thị trường đầy mạnh mẽ với khả năng cạnh tranh lợi hại hơn rất nhiều, ABER tự tin đặt mục tiêu sẽ phủ sóng ứng dụng này tại 63 tỉnh thành cả nước vào cuối năm 2019.