Người Việt sẽ khó thay đổi thói quen dùng "thịt ấm"
Thói quen tiêu dùng của Việt xưa nay là sử dụng "thịt ấm" - loại thịt được bán ngay sau giết mổ tại chợ. Và điều này sẽ rất khó thay đổi ngay cả khi thịt mát xuất hiện.