Trang chủ
>
Hướng Dẫn

Hướng Dẫn

Sử dụng qua SMS

STT

Hình thức

Cú pháp gửi 9336

1

Đăng kí

DK{MãGói} hoặc DK_{MãGói}

2

Trả lời câu hỏi

1 hoặc 2, {MãGói}1 hoặc {MãGói}2

3

Hủy

HUY_{MãGói }

4

Tra cứu mã số thần tượng

MA_{Tên thần tượng}

5

Bình chọn ngôi sao may mắn

BC_{Mã số}

6

Tra cứu điểm

DIEM

7

Lấy câu hỏi

CH hoặc CH_{MãGói}

8

Kiểm tra các gói đang dùng

KT

9

Lấy mật khẩu

MK

10

Đổi mật khẩu

DMK_{mật khẩu mới}

11

Mã gói

MG

12

Hướng dẫn sử dụng

HD

 

Danh sách các gói dịch vụ:

STT

Tên gói

Quy định

Mã gói

Cú pháp đăng ký gửi 9336

1

Thế giới thần tượng

Gói chung xoay quanh các câu hỏi về tất cả các thần tượng trên mọi lĩnh vực, cập nhật ngẫu nhiên hàng ngày.

TH

DK hoặc DK TH

2

Nhạc

Các câu hỏi xoay quanh các thần tượng âm nhạc: ca sĩ, nhạc sĩ…

N

DK N hoặc DKN

3

Phim

Các câu hỏi xoay quanh các Thần tượng điện ảnh: Diễn viên, đạo diễn…

P

DK P hoặc DKP

4

Truyền hình

Câu hỏi xoay quanh các MC nổi tiếng

H

DK H hoặc DKH

5

Thể thao

Câu hỏi xoay quanh các thần tượng trong lĩnh vực thể thao

T

DK T hoặc DKT

 

Đối với mã gói trả lời tương ứng là:

STT

Tên Gói

Mã Gói

Mã Trả Lời gửi 9336

1

Tổng hợp

TH

Soạn 1 hoặc 2

2

Nhạc

N

Soạn N1 hoặc N2

3

Phim

P

Soạn P1 hoặc P2

4

Truyền Hình

H

Soạn H1 hoặc H2

5

Thể Thao

T

Soạn T1 hoặc T2