Giá cước

07/08/2017

     Mức cước dịch vụ

STT

Nội dung

Quy định

1

Gói cước

DK S1 (gói ngày)

2

Cước thuê bao

3.000đ/ ngày

3

Nội dung

Được xem tất cả các nội dung bài viết/video

4

Thời hạn sử dụng

01 ngày, tự động gia hạn

5

Cước Mobile Internet

Theo qui định hiện hành của dịch vụ

6

Cước nhắn tin SMS tới đầu số dịch vụ

Theo qui định hiện hành của dịch vụ