Không riêng "Nam công an" của Phố trong ...

Bị thương nghiêm trọng đến mức nhập viện, các diễn viên tâm huyết với nghề vẫn luôn cố gắng hoàn thành cảnh quay dù đau đớn và sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
read more >>