Bị hàng nghìn fan la ó, Ronaldo đã đáp trả cực kỳ ...

Trước sự thù địch của các fan Atletico Madrid, Ronaldo đã biết cách khiến những người này phải câm lặng.
read more >>